bilješka 8 Troškovi zaposlenih
bilješka 10 Ostali dobici – neto
zatvori

Bilješka 9

Ostali poslovni rashodi

(u tisućama kuna)2013.2012.
Doprinosi i porezi koji ne zavise od poslovnog rezultata36.34533.542
Licence1.6271.495
Putovanja i reprezentacija27.06527.005
Osiguranje16.56914.502
Bankovni troškovi16.63213.698
Neto rezerviranje za potraživanja (bilješka 20)58.81667.464
Neotpisana vrijednost rashodovanih i prodanih zgrada, opreme i projekata7.25337.639
Rezerviranja za sudske sporove (bilješka 28)19.07448.895
Donacije10.8765.915
Kazne i penali406691
Ostalo47.29938.158
241.962289.004
EN
Godišnje izvješće 2013. godine PREUZMI PDF 3.7MB