bilješka 7 Troškovi materijala i usluga
bilješka 9 Ostali poslovni rashodi
zatvori

Bilješka 8

Troškovi zaposlenih

(u tisućama kuna)2013.2012.
Plaće i ostali troškovi zaposlenih310.426306.751
Porezi i doprinosi iz i na plaću187.872185.627
Rezerviranje za otpremnine – neto 3.8497.735
502.147500.113

Na dan 31. prosinca 2013. godine broj zaposlenih u Grupi bio je 3.949 (2012.: 3.926).

EN
Godišnje izvješće 2013. godine PREUZMI PDF 3.7MB