bilješka 6 Ostali prihodi
bilješka 8 Troškovi zaposlenih
zatvori

Bilješka 7

Troškovi materijala i usluga

(u tisućama kuna)2013.2012.
Sirovine i materijal
Sirovine i materijal674.393541.616
Energija68.56971.184
Nabavna vrijednost prodane robe498.302495.613
1.241.2641.108.413
Vanjske usluge
Prijevoz, telefon, poštarina33.53031.986
Popravci i održavanje72.52866.998
Zakupnine /i/29.51630.569
Troškovi marketinga, oglašavanja i distribucije236.612288.195
Intelektualne usluge28.34518.390
Ostalo76.10675.396
476.637511.534
1.717.9011.619.947

/i/ Grupa unajmljuje poslovne i skladišni prostor na osnovu raskidivih ugovora o operativnom najmu. Ugovori o najmu sklopljeni su na rok od jedne do 15 godina sa mogućnošću produljenja.

EN
Godišnje izvješće 2013. godine PREUZMI PDF 3.7MB