bilješka 5 Informacije o poslovnim segmentima
bilješka 7 Troškovi materijala i usluga
zatvori

Bilješka 6

Ostali prihodi

(u tisućama kuna)2013.2012.
Prihod od otpisa obveza16.84812.995
Prihodi od subvencija6.21211.772
Prihodi od naknade šteta14.49612.925
Ostali prihodi39.04333.675
76.59971.367
EN
Godišnje izvješće 2013. godine PREUZMI PDF 3.7MB