bilješka 33 Transakcije s povezanim strankama
zatvori

Bilješka 34

Događaji nakon datuma bilance

Grupa je 6. ožujka 2014. zaključila ugovor s Republikom Hrvatskom o kupovini 122.100 redovnih dionica društva Croatia Osiguranja d.d. što predstavlja 38,6% svih dionica s pravom glasa. Grupa je ranije stekla 19.400 dionica navedenog društva ili 6,13% dionica s pravom glasa tako da će u trenutku realizacije ovog ugovora držati 44,73% svih dionica s pravom glasa.

EN
Godišnje izvješće 2013. godine PREUZMI PDF 3.7MB