bilješka 32 Preuzete obveze
bilješka 34 Događaji nakon datuma bilance
zatvori

Bilješka 33

Transakcije s povezanim strankama

Grupa je kontrolirana od strane privatnih osoba od kojih niti jedna nema kontrolu.

(i) Pridružena društva

Sljedeće transakcije su ostvarene s povezanim strankama:

Prodaja proizvoda (u tisućama kuna) 2013. 2012.
Tisak d.d., Hrvatska242.684345.648
Veletabak, Novi Sad111.857130.927
Veletabak, Laktaši22.65844.925
377.199521.500

Prodaja proizvoda pridruženim društvima obavlja se po cjeniku koji je na snazi za nepovezana društva.

Prihodi od kamata (u tisućama kuna) 2013. 2012.
Tisak d.d.1.11314.157
1.11314.157
Potraživanja i obveze na dan bilance (u tisućama kuna) 2013. 2012.
Potraživanja po osnovi prodaje robe i kredita
Tisak d.d., Hrvatska141.03380.535
Tisak d.d. – potraživanje po kreditu i kamatama40.632
Veletabak, Novi Sad81.88292.714
Veletabak, Laktaši3.544
263.547176.793
Obveze prema društvu Veletabak, Novi Sad325372
Tisak d.d., Hrvatska4.5184.617
4.8434.989

(ii) Primanja ključnog menadžmenta

(u tisućama kuna)2013.2012.
Plaće i ostala kratkoročna primanja79.17482.107
79.17482.107

Ključni menadžment se sastoji od 101 zaposlenika Adris grupe (u 2012. godini: 100 zaposlenika).

EN
Godišnje izvješće 2013. godine PREUZMI PDF 3.7MB