bilješka 31 Potencijalne obveze i neizvjesni događaji
bilješka 33 Transakcije s povezanim strankama
zatvori

Bilješka 32

Preuzete obveze

Na datum bilance, ugovorena je nabava dugotrajne materijalne imovine u iznosu od 29.628 tisuće kuna (2012.: 155.731 tisuće kuna), koja još nije realizirana te nije iskazana u bilanci na dan 31. prosinca 2013. godine, odnosno 2012. godine.

Grupa ima zaključene ugovore o najmu poslovnih prostora, skladišta i kioska na rok od 1 do 15 godina.

Ugovoreno plaćanje obveza po operativnom najmu za korištenje poslovnih prostora je kako slijedi:

(u tisućama kuna) 2013. 2012.
Do jedne godine9.2686.823
Od 1 do 5 godina9.21313.057
Preko 5 godina3.2122.589
21.69322.469
EN
Godišnje izvješće 2013. godine PREUZMI PDF 3.7MB