bilješka 28 Rezerviranja
bilješka 30 Novac generiran poslovanjem
zatvori

Bilješka 29

Otkup dionica od manjinskog interesa

Grupa je tijekom 2013. godine dodatno otkupila 0,16% dionica Tvornice duhana Zagreb d.d. za iznos od 1.173 tisuće kuna (2012.: 0,16% dionica za iznos od 1.197 tisuće kuna) te 5% dionica Maistra d.d., Rovinj za iznos od 49.480 tisuća kuna. U 2012. godini otkupljene su dionice Cromaris d.d. u iznosu od 2.976 tisuća kuna.

Razlika između knjigovodstvene vrijednosti manjinskog interesa i plaćene naknade u iznosu od 2.475 tisuća kuna (2012.: 2.003 tisuća kuna), iskazana je kao smanjenje ostalih rezervi u kapitalu Grupe.

EN
Godišnje izvješće 2013. godine PREUZMI PDF 3.7MB