bilješka 26 Krediti
bilješka 28 Rezerviranja
zatvori

Bilješka 27

Obveze prema dobavljačima i ostale obveze

(u tisućama kuna) 2013. 2012.
Dobavljači u zemlji148.779230.767
Dobavljači u inozemstvu53.68988.556
Obveze prema državi487.561118.126
Porezi i doprinosi iz i na plaću34.83136.748
Obveze prema zaposlenicima48.34749.783
Obračunate obveze za kamate6301.027
Obveze za dividende25.69712.987
Obveze za predujmove kupaca27.2336.800
Ostale obračunate i druge obveze 81.011103.700
907.778648.494

Knjigovodstveni iznosi obveza prema dobavljačima i ostalih obveza preračunati su iz sljedećih valuta:

(u tisućama kuna) 2013. 2012.
hrk256.115348.480
BAM16.43914.950
rsd1.301757
eur35.94972.850
309.804437.037
EN
Godišnje izvješće 2013. godine PREUZMI PDF 3.7MB