bilješka 21 Odgođeni porezi
bilješka 23 Depoziti i novčana sredstva
zatvori

Bilješka 22

Zalihe

(u tisućama kuna) 2013. 2012.
Sirovine i materijal259.578355.363
Nedovršena proizvodnja 288.345185.051
Gotovi proizvodi137.95335.466
Trgovačka roba145.751143.270
Predujmovi za sirovine i materijal1.5845.263
833.211724.413

Primljeni krediti jedne od podružnica Grupe osigurani su založnim pravom na zalihe nedovršene proizvodnje u vrijednosti od 12.263 tisuća kuna (2012.: 12.263 tisuće kuna).

Trošak zaliha priznat kao trošak u 2013. godini iznosio je 674.393 tisuća kuna (2012.: 541.616 tisuća kuna).

EN
Godišnje izvješće 2013. godine PREUZMI PDF 3.7MB