bilješka 19a Financijski instrumenti po kategorijama
bilješka 20 Potraživanja iz poslovanja i ostala potraživanja
zatvori

Bilješka 19b

Kreditna sposobnost financijske imovine

Kreditna sposobnost nedospjele financijske imovine procjenjuje se na temelju povijesnih podataka. U skupinu ključnih kupaca spadaju kupci s godišnjim prometom višim od 70.000 tisuća kuna.

(u tisućama kuna) 2013. 2012.
Potraživanja od kupaca – nedospjela i neispravljena
Ključne skupine kupaca107.662224.585
Ostala potraživanja od kupaca 237.336176.089
344.998400.674

Grupa uglavnom deponira novac kod banke koja prema ocjeni Standard & Poor’s ima kreditnu ocjenu na kraju 2013. godine BB (2012.: BB+).

Novac u banci i depoziti (u tisućama kuna) 2013.2012.
1.962.9631.922.333
EN
Godišnje izvješće 2013. godine PREUZMI PDF 3.7MB