bilješka 17 Nematerijalna imovina
bilješka 19a Financijski instrumenti po kategorijama
zatvori

Bilješka 18

Ulaganja u pridružena društva

Promjene na ulaganjima u pridružena društva su kako slijedi:

(u tisućama kuna) 2013. 2012.
Stanje na dan 1. siječnja158.124147.345
Kupnja udjela u pridruženom društvu /i/14.838
Udio u dobiti pridruženih društava23.18324.133
Isplata dobiti pridruženog društva(21.491)(13.354)
Stanje na dan 31. prosinca174.654158.124

/i/ Krajem 2013. godine Grupa je kupila 25% udjela u društvu Satelit Plus d.o.o. Čitluk, Bosna i Hercegovina. Cjelokupni proces stjecanja navedenog udjela bit će okončan u 2014. godini tako da Grupa nije iskazala dobit ili gubitak u 2013. godini od navedenog društva.

Na dan 31. prosinca 2013. godine ulaganja u pridružena društva uključuju goodwill u iznosu od 14.924 tisuća kuna (2012.: 14.924 tisuće kuna). Grupa ima 25% udjela u društvu Veletabak d.o.o., Novi Sad i 25,86% u Tisak d.d.

Informacije o imovini, obvezama, prihodima i dobiti pridruženih društava su kako slijedi:

(u tisućama kuna) Imovina Obveze Prihodi Dobit
2013.
Tisak d.d., Zagreb, Hrvatska926.266681.1743.001.90818.694
Veletabak d.o.o., Novi Sad, Republika Srbija639.295565.0851.899.11773.394
2012.
Tisak d.d., Zagreb, Hrvatska815.881528.2483.296.25118.869
Veletabak d.o.o., Novi Sad, Republika Srbija591.660505.3211.644.47477.013
EN
Godišnje izvješće 2013. godine PREUZMI PDF 3.7MB