bilješka 12 Porez na dobit
bilješka 14 Dividenda po dionici
zatvori

Bilješka 13

Zarada po dionici

Osnovna zarada po dionici dobivena je dijeljenjem neto dobiti koja pripada dioničarima Matice s ponderiranim prosječnim brojem redovnih dionica, isključujući prosječan broj redovnih dionica kupljenih od strane Društva koje ih drži kao vlastite dionice. Osnovna zarada po dionici jednaka je razrijeđenoj budući da nema razrijeđenih dionica.

2013. 2012.
Neto dobit (u tisućama kuna)377.215496.070
Ponderirani prosječni broj dionica16.196.59016.196.590
Osnovna/razrijeđena zarada po dionici (u kunama)23,2930,63
EN
Godišnje izvješće 2013. godine PREUZMI PDF 3.7MB